Seyster College

WELKOM

Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Onze school is gevestigd op 2 locaties, de onderbouw aan de Bergweg 97 en de bovenbouw aan Hoog Kanje 270A.

Ons motto is: “Respect hebben voor elkaar, is rekening houden met elkaar”.

In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen. Leerlingen worden toegeleid naar arbeid en het onderwijs is erop gericht dat leerlingen na het verlaten van de school zelfstandig kunnen werken, wonen, vrijetijdsbesteden en verantwoord burgerschap vertonen. Praktijkonderwijs biedt maatwerk en wij beschouwen iedere leerling als uniek en onderschei-dend. Centraal staan de vragen Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik.

Onze school werkt daarom met individuele ontwikkelingsplannen waarin de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling vertaald is naar een passend onderwijsarrangement. We hebben ons onderwijs afgestemd op de loopbaanontwikkeling van de leerling.
Momenteel ontwikkelen we voor alle praktijkvakken een branchegericht certificaat.

Op deze site geven we u een beeld van het onderwijs op het Seyster College.

NIEUWS

AGENDA

+

18-5
2020

Hemelvaartvakantie

Hemelvaartvakantie van 18 mei t/m 24 mei 2020

+

23-4-2020

Corona nieuws

De school is t/m 1 juni gesloten.  Er wordt onderwijs op afstand aangeboden.  Docenten leveren via de schoolmail van de leerlingen de opdrachten aan. Leerlingen en ouders worden door de betreffende mentoren hierover geïnformeerd.
Vanaf 24 maart gaan we met een aantal klassen starten met "office 365 teams". Dit is een manier om thuis les te volgen en met je mentor in gesprek te gaan.

De entree-examens gaan door. Hierbij zullen de richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden. Leerlingen worden hierover door de mentor geïnformeerd.

De leerlingen lopen vanaf vandaag ook geen stage meer. Bij leerlingen die in een transitie zitten naar arbeid wordt individueel overleg gevoerd met het stagebedrijf.
De school is telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Per mail zijn wij 24/7 bereikbaar.

Iedereen veel succes en sterkte in deze moeilijk tijd.

+

29-6-2020

Studiemiddag

De leerlingen zijn in de middag lesvrij.
De stages van de bovenbouwleerlingen gaan gewoon door.

La'Loupe & Spinneman webdesign