Seyster College

WELKOM

Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Onze school is gevestigd op 2 locaties, de onderbouw aan de Bergweg 97 en de bovenbouw aan Hoog Kanje 270A.

Ons motto is: “Respect hebben voor elkaar, is rekening houden met elkaar”.

In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen. Leerlingen worden toegeleid naar arbeid en het onderwijs is erop gericht dat leerlingen na het verlaten van de school zelfstandig kunnen werken, wonen, vrijetijdsbesteden en verantwoord burgerschap vertonen. Praktijkonderwijs biedt maatwerk en wij beschouwen iedere leerling als uniek en onderscheidend. Centraal staan de vragen Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik.

Onze school werkt daarom met individuele ontwikkelingsplannen waarin de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling vertaald is naar een passend onderwijsarrangement. We hebben ons onderwijs afgestemd op de loopbaanontwikkeling van de leerling.
Leerlingen werken toe naar het behalen van certificaten en/of hun diploma Praktijkonderwijs.

Op deze site geven we u een beeld van het onderwijs op het Seyster College. In dit filmpje krijgen jullie een indruk van onze school. Tevens geeft de opname van Holland van Boven een mooi beeld van onze school.

 

NIEUWS

AGENDA

+

29-3-
t/m

Pasen

01-04-2024

De leerlingen zijn vrij van vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april.

+

15-4-
2024

Week van de lentekriebels

t/m 19-04-2024

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2024 is ‘Weerbaar online.’ Kinderen leren hoe ze veilig gebruik kunnen maken van internet en social media.

+

19-4-
2024

Dag tegen pesten

19 april is de ‘Landelijke Dag tegen Pesten’. Op deze dag wordt in Nederland extra aandacht besteed aan het stoppen van pesten. We staan bewust stil bij pesten en de gevolgen ervan voor zowel de slachtoffers als de pestkoppen, meelopers en omstanders.

La'Loupe & Spinneman webdesign