Seyster College

WELKOM

Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Onze school is gevestigd op 2 locaties, de onderbouw aan de Bergweg 97 en de bovenbouw aan Hoog Kanje 270A.

Ons motto is: “Respect hebben voor elkaar, is rekening houden met elkaar”.

In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen. Leerlingen worden toegeleid naar arbeid en het onderwijs is erop gericht dat leerlingen na het verlaten van de school zelfstandig kunnen werken, wonen, vrijetijdsbesteden en verantwoord burgerschap vertonen. Praktijkonderwijs biedt maatwerk en wij beschouwen iedere leerling als uniek en onderscheidend. Centraal staan de vragen Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik.

Onze school werkt daarom met individuele ontwikkelingsplannen waarin de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling vertaald is naar een passend onderwijsarrangement. We hebben ons onderwijs afgestemd op de loopbaanontwikkeling van de leerling.
Leerlingen werken toe naar het behalen van certificaten en/of hun diploma Praktijkonderwijs.

Op deze site geven we u een beeld van het onderwijs op het Seyster College. In dit filmpje krijgen jullie een indruk van onze school. Tevens geeft de opname van Holland van Boven een mooi beeld van onze school.

 

NIEUWS

AGENDA

+

18-6
2024

Verkort lesrooster

Leerlingen lesvrij vanaf 13u. 
Stages zijn wel de hele dag.
Dinsdag 18 juni zal er een verkort -35 minuten- lesrooster zijn. De leerlingen hebben les of een activiteit van 8:45-13u. Daarna zijn de leerlingen lesvrij voor een studiemiddag van het team.

+

19
en

OPP gesprekken

20 juni 2024

Op woensdag 19 en donderdag 20 juni zullen de OPP gesprekken weer plaats vinden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de mentor van uw kind/pupil.

+

27-6-
2024

Verkort lesrooster

Leerlingen lesvrij vanaf 13u. 
Stages zijn wel de hele dag.
Donderdag 27 juni zal er een verkort -35 minuten- lesrooster zijn. De leerlingen hebben les van 8:45-13u. Daarna zijn de leerlingen lesvrij voor een studiemiddag van het team.

La'Loupe & Spinneman webdesign