Seyster College
  Seyster College

ZIEKMELDEN

Je bent ziek, voelt je rot en je kan niet naar school. Dat is vervelend! Wat belangrijk is, is dat school weet dat jij ziek bent. Dat komt omdat je onder de 18 leerplichtig bent en dus naar school moet. Het is dus belangrijk dat één van je ouders, of opa en oma, of je voogd je ziek meldt op school. Dat doen ze op de dag zelf door te bellen met school op 030-6954617 tussen 8.00 en 8.30 uur en jouw naam en klas door te geven.

Als je weer beter bent meld je je de eerste dag dat je weer op school bent beter bij het secretariaat.

Indien je onder schooltijd een tandarts, dokter of orthodontist bezoekt, dan ontvangen wij hiervan graag van tevoren van je ouders een schriftelijk bericht. Probeer zoveel mogelijk afspraken buiten schooltijd te plannen, dan mis je geen lessen.

 

Seyster College

LEERPLICHT

Tot het einde van het schooljaar waarin je 18 jaar oud wordt, ben je op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig. Lees hier meer over de Leerplichtwet.

  Seyster College

SCHOOLTIJDEN / VAKANTIES

SCHOOLTIJDEN
08.45 – 09.15
09.15 – 10.45
10.45 – 11.00  Pauze
11.00 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.00  Pauze
13.00 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 14.45

Indien de schooltijden afwijken dan wordt u daar tijdig van op de hoogte gebracht.

VAKANTIES 2019-2010

Herfstvakantie: 
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Pasen: 
Meivakantie:

Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

za 19-10-2019 t/m zo 27-10-2019
za 21-12-2020 t/m zo 05-01-2020
za 22-02-2020 t/m zo 01-03-2020
vrij 10-04-2020 t/m ma 13-04-2020
za 25-04-2020 t/m di 05-05-2020
za 16-05-2020 t/m zo 24-05-2020
ma 01-06-2020
za 18-07-2020 t/m zo 30-08-2020

Studiedagen 2019-2010

25-11-2019,  4-2-2020, 26-3-2020, 6-5-2020

 
 

Seyster College

LESROOSTER

De lesroosters zijn uitgedeeld aan de leerlingen en op te vragen bij de mentoren.

  Seyster College

REGELS EN AFSPRAKEN

GEDRAGSREGELS
Accepteer elkaar zoals je bent.
Geen agressie, geweld of seksuele intimidatie.
We pesten niet, ook niet via sociale media.
We respecteren de eigendommen van een ander.

KLEDING
Omdat er elke dag praktijkvakken zijn, vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich zo praktisch mogelijk kleden. Voor de veiligheid letten we erop dat leerlingen geen uitgaanskleding, hoge hakken of sieraden dragen. Ook mag het haar niet loshangen.

Daarnaast is het wenselijk dat leerlingen eraan wennen dat ze zich fatsoenlijk kleden. Wij leiden op voor stages in het bedrijfsleven. Kleding / make up mag daarom niet aanstootgevend zijn, niet op school en niet op de stage.
Het dragen van gezichtsbedekkende kleding wordt op school niet toegestaan.

Bij grensoverschrijdend gedrag neemt school direct contact op met ouder(s)/verzorger(s).

DE AFSPRAKEN DIE WE MET LEERLINGEN MAKEN

 • Elke les heb je een schooltas met etui en agenda bij je.
 • In de school zijn petten afgezet en tijdens de lessen opgeborgen. Jassen aan de kapstok of in de kluis.
 • De mobiele telefoon wordt voor aanvang van de les in een kluisje gedaan.
 • Alleen in de pauze of na schooltijd mag de telefoon gebruikt worden.
 • De foto/video/microfoon van je mobiel gebruik je niet.
 • Muziek luister je zo dat niemand er last van heeft.
 • In het gebouw draag je geen pet.
 • Eten doe je in de pauze: op het schoolplein of in de kantine.
 • Het is verboden op de openbare weg of op school een wapen bij je te hebben. Bij overtreding volgt schorsing en verwijdering van school.
 • Alcohol en drugs zijn op school niet toegestaan.
 • Roken op school en buiten op het schoolplein is niet toegestaan.
 • (Brom)fietsen: dat doen we buiten het schoolplein.
 • Energie dranken en energie snoepjes zijn op school niet toegestaan.
 • Bij slecht weer mag je voor het begin van de lessen naar binnen.
 • Je bent op tijd in de les, bij 3x te laat dan ben je de volgende ochtend om 8.00 op school en meld je bij de conciërge.
 • Wanneer je lesdag voorbij is verlaat je het schoolgebouw en het schoolplein.
 • Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot schorsing c.q. verwijdering
 
La'Loupe & Spinneman webdesign