Seyster College
  Seyster College

ZIEKMELDEN

Je bent ziek, voelt je rot en je kan niet naar school. Dat is vervelend! Wat belangrijk is, is dat school weet dat jij ziek bent. Dat komt omdat je onder de 18 leerplichtig bent en dus naar school moet. Het is dus belangrijk dat één van je ouders, of opa en oma, of je voogd je ziek meldt op school. Dat doen ze op de dag zelf door te bellen met school op 030-6954617 tussen 8.00 en 8.30 uur en jouw naam en klas door te geven.

Als je weer beter bent meld je je de eerste dag dat je weer op school bent beter bij het secretariaat.

Indien je onder schooltijd een tandarts, dokter of orthodontist bezoekt, dan ontvangen wij hiervan graag van tevoren van je ouders een schriftelijk bericht. Probeer zoveel mogelijk afspraken buiten schooltijd te plannen, dan mis je geen lessen.

 

Seyster College

LEERPLICHT

Tot het einde van het schooljaar waarin je 18 jaar oud wordt, ben je op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig. Lees hier meer over de Leerplichtwet.

  Seyster College

SCHOOLTIJDEN / VAKANTIES

SCHOOLTIJDEN
08.45 – 09.15
09.15 – 10.45
10.45 – 11.00  Pauze
11.00 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.00  Pauze
13.00 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 14.45

Indien de schooltijden afwijken dan wordt u daar tijdig van op de hoogte gebracht.

VAKANTIES 2021-2022

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

za 16-10-2021 t/m zo 24-10-2021
za 25-12-2021 t/m zo 9-1-2022
za 26-2-2022 t/m zo 6-3-2022
ma 18-4-2022
za 23-4-2022 t/m zo 8-5-2022
do 26-5-2022 t/m zo 29-5-2022
ma 6-6-2022
za 9-7-2022 t/m zo 21-8-2022

STUDIEDAGEN 2021-2022

Ma  
Ma   

Di  

Do    

Di
Do   
  

30-08-2021 (leerlingen gehele dag vrij)
08-11-2021 (leerlingen vrij om 12.30 uur)
15-02-2022 (leerlingen vrij om 12.30 uur)
17-03-2022 (leerlingen vrij om 12.30 uur)
07-06-2022 (leerlingen vrij om 12.30 uur)
07-07-2022 (leerlingen gehele dag vrij)
 

Seyster College

LESROOSTER

De lesroosters worden uitgedeeld aan de leerlingen en zijn op te vragen bij de mentoren.

  Seyster College

REGELS EN AFSPRAKEN

GEDRAGSREGELS
Accepteer elkaar zoals je bent.
Geen agressie, geweld of seksuele intimidatie.
We pesten niet, ook niet via sociale media.
We respecteren de eigendommen van een ander.

KLEDING
De school heeft zelf werkkleding en beschermers. Voor praktijkvakken als techniek, tuinonderhoud, koken en verzorging is het belangrijk dat de leerlingen deze dragen. De docenten geven aan welke kleding en bescherming de leerlingen moeten
gebruiken. Leerlingen moeten deze aanwijzingen opvolgen, zodat iedereen veilig kan werken. In de bovenbouw kiezen de
leerlingen voor een PGL praktijkvak. De school schaft de kleding hiervoor aan, de ouders krijgen hiervoor een factuur.

Tijdens praktijklessen is het dragen van lange broeken verplicht. Voor de veiligheid letten wij erop dat de leerlingen bijv. geen
hoge hakken, teenslippers of sieraden dragen. Ook mag het haar niet los hangen. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen
eraan wennen dat ze zich fatsoenlijk kleden. Wij leiden op voor een baan in het bedrijfsleven. Kleding/make-up mag daarom
niet aanstoot- of onrustgevend zijn; niet op school en niet op de stage.

Het is verboden om op school een gezichtsbedekkende sluier te dragen, zoals de chador, burqua of nikaab. Voor onze medewerkers is het belangrijk om de gezichten van de leerlingen te kunnen zien, zodat duidelijk wordt of de boodschap overkomt en de leerling begrijpt wat er gezegd wordt.

Bij grensoverschrijdend gedrag neemt school direct contact op met ouder(s)/verzorger(s).

DE AFSPRAKEN DIE WE MET LEERLINGEN MAKEN

 • Elke les: heb je een schooltas met etui, agenda en opgeladen Ipad bij je.
 • In de school zijn petten afgezet en tijdens de lessen opgeborgen. Jassen aan de kapstok of in de kluis.
 • De mobiele telefoon wordt voor aanvang van de les in een kluisje gedaan.
 • In principe mag de telefoon alleen in de pauze gebruikt worden.
 • De foto/video/microfoon van je mobiel gebruik je niet.
 • Muziek luister je zo, dat niemand er last van heeft.
 • Het is verboden op school een wapen bij je te hebben. Bij overtreding volgt schorsing of verwijdering van school.
 • Eten doe je in de pauze.
 • Energiedranken en energiesnoepjes zijn op school niet toegestaan.
 • Alcohol en drugs zijn op school niet toegestaan.
 • Roken op school en buiten op het schoolplein is niet toegestaan.
 • (Brom)Fietsen doen we buiten het schoolplein.
 • Bij slecht weer mag je voor het begin van de lessen naar binnen.
 • Je bent op tijd in de les, bij 3x te laat ben je de volgende ochtend om 8.00 op school en meld je je bij de conciërge.
 • Wanneer je lesdag voorbij is, verlaat je het schoolgebouw en het schoolplein.
 
La'Loupe & Spinneman webdesign