Seyster College

WELKOM

Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Ons motto is: “Respect hebben voor elkaar, is rekening houden met elkaar”.

In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen. Leerlingen worden toegeleid naar arbeid en het onderwijs is erop gericht dat leerlingen na het verlaten van de school zelfstandig kunnen werken, wonen, vrijetijdsbesteden en verantwoord burgerschap vertonen. Praktijkonderwijs biedt maatwerk en wij beschouwen iedere leerling als uniek en onderschei-dend. Centraal staan de vragen Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik.

Onze school werkt daarom met individuele ontwikkelingsplannen waarin de individuele onderwijsbehoefte van elke leerling vertaald is naar een passend onderwijsarrangement. We hebben ons onderwijs afgestemd op de loopbaanontwikkeling van de leerling.
Momenteel ontwikkelen we voor alle praktijkvakken een branchegericht certificaat.

Op deze site geven we u een beeld van het onderwijs op het Seyster College.

NIEUWS

AGENDA

+

18-01
2017

OPEN DAG

Woensdag 18 januari 2017 hebben wij onze open dag.
U bent die dag vanaf 15.00 uur tot 19.30 uur welkom op de Bergweg 97

+

23-12
2016

Kerstvakantie

Vrijdagmiddag 23 december vanaf 12.30 uur start de Kerstvakantie.
Wij verwachten de leerlingen graag gezond en wel op 9 januari weer op school.

+

16-01
2017

Studiedag

Maandag 16 januari heeft het team een studiedag.
De studiedag staat in het teken van werken in teams.
De leerlingen zijn die dag vrij, de stages van de leerlingen gaan wel gewoon door.

La'Loupe & Spinneman webdesign